مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید عباس
نام خانوادگی:رفیعی پورعلوی علویجه
شهرت:رفیعی پور علوی علویجه
پست الکترونیک:Modir@andishvaran.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث

زندگی نامه

آقای عباس رفیعی پور علوی علویجه در سال1335 بدنیا آمد . وی در سال 1350 وارد حوزه علمیه نجف آباد اصفهان شد و مقدمات را در آن حوزه از محضر آیت الله مرحوم شیخ عباس ایزدی (امام جمعه سابق نجف اباد ) فرا گرفت . سپس برای تکمیل تحصیلات در سال 1355 به حوزه علمیه قم هجرت کرد و در دروس آیات عظام فاضل لنکرانی و مشکینی شرکت نمود . در سال 1373 موفق به اخذ مدرک تحصیلی سطح 2 ( معادل کارشناسی ) از مرکز مدیریت حوزه علمیه قم شد و در سال 1379 با کسب مجوز از معاونت امور اساتید نهاد رهبری در دانشگاهها ، تدریس برای دانشجویان دانشگاه علمی - کاربردی علویجه اصفهان را بعهده داشته است ؛ سپس بنا به دعوت صدا و سیمای قم ( مرکز پژوهش های اسلامی ) از سال 1381 تا کنون با این نهاد بعنوان کارشناس همکاری داشته است .