سینما از نگاهی دیگر
47 بازدید
محل نشر: ماهنامه صلاح / شماره 1 و 2 / 1377
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی