دین از چشم سینما
41 بازدید
محل نشر: هم اندیشی دوم / مجله فیلم ویدئو / شماره 19 / 1376
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی